IoT Consulting niezbędny we wdrażaniu Industrial IoT (IIoT)

  • Tomasz Stępiński-Ustasiak
  • 21 maja 2021
  • Artykuły

Zaprojektowanie mapy drogowej we wdrażaniu projektów z zakresu przemysłowego internetu rzeczy, to nie tylko konieczność, lecz coraz częściej wymóg instytucji, zapewniających dotacje. Pomocny może okazać się IoT Consulting.

Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial IoT, IIoT) często jest nazywany czwartą rewolucją przemysłową, a dokładniej określany jako Przemysł 4.0. W dużym skrócie chodzi o automatyzację procesów przemysłowych, a także uwzględnienie w nich modeli predykcyjnych, na podstawie analizy danych płynących z czujników IoT. Dzisiaj, oczujnikowane może być wszystko, począwszy od pojedynczych maszy, na całych halach produkcyjnych kończąc.

Dzięki temu łatwiejsze jest podejmowanie decyzji biznesowych, które w efekcie końcowym zapewniają optymalizację procesów, minimalizację znaczenia oraz ryzyka błędu czynnika ludzkiego, czy zwiększenie wolumenu mocy produkcyjnych, aż po zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i cybernetycznego. Co w świetle ostatnich ataków hakerskich na amerykańskiego operatora sieci rurociągów paliwowych Colonial Pipeline, może nabrać jeszcze większego znaczenia.

Wracając jednak do Przemysłowego Internetu Rzeczy, analitycy ze Statista szacują, że do 2025 wartość tego rynku osiągnie ponad 110 miliardów dolarów. Oczywiście mowa o rynku globalnym. Jednak to i tak niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2017, kiedy wydatki na IIoT wahały się na poziomie 61,8 miliardów dolarów. Miarodajnych danych dotyczących tylko i wyłącznie polskiego rynku, wciąż brakuje, jednak niezaprzeczalnym faktem jest, że krajowy segment IIoT rośnie z każdym rokiem. Widać to nie tylko po inwestycjach czynionych przez poszczególne firmy, lecz także chociażby po konkursach i programach, które ogłasza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W tym, który został ogłoszony marcu, głównym celem jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, obejmującej takie obszary jak automatyzacja, cyfryzacja czy robotyzacja. Aplikujące podmioty mogą liczyć na maksymalną kwotę wsparcia nawet na poziomie 800 tysięcy złotych. To środki pozwalające na opomiarowanie małej czy średniej linii produkcyjnej.

Mapa drogowa dla Industrial IoT

Jednak, aby wystąpić o dotację, trzeba między innymi opracować mapę drogową, która powinna zawierać co najmniej takie elementy, jak charakterystyka realizacji procesów komunikacji z podwykonawcami/dostawcami odnośnie stopnia cyfryzacji wnioskowanych obszarów; charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa wnioskodawcy; charakterystykę produktów przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej; charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych; identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej czy ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.

Powyższe to jedynie niektóre elementy z części diagnostycznej mapy drogowej, gdyż niezbędna jest jeszcze część wdrożeniowa, zawierająca dokładną charakterystykę planowanej inwestycji pod kątem strategii Przemysłu 4.0 (analiza danych, automatyzacja, robotyzacja, przemysłowy internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, blockchain czy wirtualna i rozszerzona rzeczywistość).

Do tego należy dołożyć informacje, które zazwyczaj w projektach dotacyjnych muszą się znaleźć, czyli analiza kosztów wdrożenia, ryzyka i korzyści związane z inwestycją, określenie celów transformacji cyfrowej czy stopa zwrotu z inwestycji.

Consulting IoT przy opracowywaniu wniosków dotyczących Industrial IoT

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż transformacja cyfrowa dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych stanowi nie lada wyzwanie, a tym bardziej opracowanie strategii wdrażania rozwiązań z zakresu przemysłowego internetu rzeczy. Jak bowiem wynika z badań przeprowadzonych przez EY (EY Digital Investment Index 2020), jednym z głównych powodów braku wprowadzania innowacji w firmach, są niewystarczające zasoby ludzkie oraz kompetencyjne.

Aby jednak ten czynnik nie stanowił bariery we wdrażaniu projektów Przemysłu 4.0, warto skorzystać z usług doradczych, a w tym wypadku Consultingu IoT. Firmy takie jak Gawinet, oferują wyspecjalizowanych konsultantów, którzy są w stanie przeprowadzić zarówno audyt związany z określeniem potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie potrzeb IIoT, określić aktualny stan dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, jak i opracować wymaganą przez np. PARP mapę drogową, która będzie podstawą do wdrażania strategii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Nie wahajcie się skorzystać z usług doradczych, bowiem w dzisiejszym świecie, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw produkcyjnych nie jest już fanaberią, lecz wręcz koniecznością. Koniecznością, która dotyczy wszystkich. Począwszy od dużych koncernów, na małych, rodzinnych firmach produkcyjnych kończąc. A tych ostatnich mamy w Polsce pod dostatkiem, niemal w każdej branży. Innymi słowy – automatyzacja, robotyzacja czy predykcja może stanowić o przewadze konkurencyjnej nawet lokalnego producenta bielizny, który być może jeszcze dzisiaj nie zdaje sobie z tego faktu sprawy. A dotacje, być może otwierające nawet okno na rynek globalny, są niemal na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko po nie sięgnąć, a my Wam chętnie w tym pomożemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.