Przemysł 4.0 w Polsce – nowy rozdział dzięki programowi PARP

  • Tomasz Stępiński-Ustasiak
  • 20 kwietnia 2021
  • Artykuły

Celem ogłoszonego w marcu przez PARP programu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Możliwy poziom finasowania daje sposobność zbudowania poważnego podejścia do projektów Industrial IoT (przemysłowy internet rzeczy) dla małych i średnich przedsiębiorstw. To dla MSP okazja do tego, aby na dobrych warunkach rozpocząć transformację do przemysłu 4.0.

Warunki projektów to poziom dofinansowania maksymalnie 800 tys. zł przy minimum 15% środków własnych. Taki poziom finansowy projektu pozwoli już opomiarować małą lub średnią linię produkcyjną wraz z zasobami IT służącymi do opracowania danych i integracji do systemu CMMS (Computerized Maintenance Management Information System), czyli systemu utrzymania ruchu w fabryce.

Dane z czujników a wartość dla przedsiębiorstwa

Zawsze kiedy rozmawiam o projekcie IoT lub IIoT (Industrial IoT) szczególną uwagę kieruję na to, aby dane z czujników IoT miały odpowiednie środowisko IT po to, by przynieść realną korzyść klientowi. Nie wystarczy zainstalowanie czujników i zebranie danych, aby pozyskać informację o stanie linii produkcyjnej lub poszczególnej maszyny. Potrzebne jest oprogramowanie do zebrania tych informacji, wyfiltrowania tych, które są alarmem, a które informacją średnioterminową dla zespołów utrzymania spośród tych, które są mało użyteczne.

Również dla alarmów trzeba przygotować zinformatyzowaną ścieżkę przekierowywania ich do osób lub urządzeń, które mogą je następnie skutecznie wykorzystać w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrzymania linii, serwisu maszyny czy innych zmian w systemie produkcyjnym.

Od koncepcji do wdrożenia

Teraz, dzięki projektowi PARP, możliwe jest kompleksowe podejście do problematyki, czyli

zbudowanie w małej skali całego cyklu obsługi linii produkcyjnej na bazie czujników IIoT.

Podeście PARP jest bardzo metodyczne i możliwe do zastosowania na różnym poziomie wdrożenia projektu IIoT.

Dzięki pozyskanym środkom można sfinansować:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Powyższe punkty to praktycznie wytyczne do tego z jakich etapów powinien się składać taki projekt. Dlatego niezależnie od miejsca na ścieżce dążenia do Przemysłu 4.0 , w którym jesteście w swojej firmie, możecie użyć środków tego programu na sfinansowanie kolejnego etapu.

Zachęcam do podjęcia próby, bo z doświadczenia wiem, że napisanie wniosku jest bardzo dobrą okazją do sformalizowania i ustrukturyzowania pomysłów dotyczących rozwoju przedsięwzięcia. Słowa te kieruję przede wszystkim do Szefów Utrzymania Ruchu, lub po prostu szefów mniejszych firm produkcyjnych. Warto zmierzyć się z tym wyzwaniem i opracować feasability study.

Podejście do transformacji

Ważne jest też to, że na polskim rynku mamy coraz więcej podmiotów które oferują czujniki IIoT wraz z usługami transmisji danych nie wymagające prowadzenia nowych linii kablowych w obrębie zakładów. Czy to będzie oferta Sigfox Polska czy też NBIoT lub LTE cat M od Orange bądź T-Mobile, za każdym razem mamy do wyboru katalog (szczególnie długi w przypadku Sigfox) czujników których wybór, zamówienie i wdrożenie będzie raczej kwestią poszczególnych tygodni niż miesięcy przebudowywania hal produkcyjnych.

Prze ostatnie 10 lat zajmowałem się m2m i IoT i ponieważ jestem inżynierem nie tylko z wykształcenia ale i też przekonania to bardzo często pociągała mnie w IoT sama możliwość zbadania jakiegoś zjawiska, samo otrzymanie danych których uzyskanie bez zastosowania M2M nie byłoby możliwe albo byłoby kosztowne. Jednak niewiele jest dziedzin takich jak np. bezpieczeństwo samochodów gdzie sam fakt wystąpienia jakiegoś zjawiska czyli np. otwarcia drzwi/włamania jest już informacją wprost dającą korzyść dla użytkownika systemu (pewnie dlatego do dziś tracking samochodów i centralki bezpieczeństwa w domach stanowią ponad 60% bazy rozwiązań M2M). Najczęściej żeby uzyskać wiedzę/korzyść ze zbadania jakiegoś zjawiska niezbędne są dodatkowe narzędzia informatyczne, ale też i zbudowanie w firmie procesu obsługi tych danych, informacji, czy wreszcie pojawiającej się wiedzy. Stąd jakiś czas temu właśnie w braku tych procesów i przypisanych do nich narzędzi informatycznych upatrywałem dość wolne tempo rozwoju IoT w Polsce Oto główny powód, dlaczego Internet Rzeczy w Polsce rozwija się tak wolno. Teraz jednak dzięki programowi PARP mam nadzieję, że jest szansa stopniowo to zmieniać.

Zapraszam do dyskusji na LinkedIn, ale też i bezpośrednio, bo jako firma doradcza możemy pomóc w zbudowaniu podejścia do Przemysłu 4.0 choćby pomagając stworzyć mapę drogową tej ścieżki.

link do ogłoszenia konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.