Przemysłowy internet rzeczy: elementy składowe

Przemysłowy internet rzeczy i jego elementy składowe są niezwykle ważne w całej koncepcji przemysłu 4.0. Aby wdrażać IIoT (Industrial Internet of Things), warto zapoznać się z jego możliwościami, a dokładniej tym, co się na to składa.

O IIoT zwłaszcza w kontekście fabryk czy zakładów przemysłowych mówi się coraz częściej. Zdecydowana liczba firm w Polsce ma w planach wdrożenie tego typu rozwiązań w swoich halach produkcyjnych, bądź przynajmniej modyfikację, a będąc bardziej precyzyjnym – oczujnikowanie działających już maszyn. Jednak zanim do tego przejdziemy, warto wiedzieć, co to jest przemysłowy internet rzeczy i jakie są jego elementy składowe.

IoT Edge Devices – urządzenia brzegowe (czujniki)

Aby w ogóle można było mówić o IoT czy jego przemysłowej odmianie, należy wyposażyć się w urządzenia brzegowe. W przypadku fabryk, zakładów przemysłowych czy hal produkcyjnych będą to czujniki (sensory), które po podłączeniu do sieci będą zbierały i przekazywały dane. Jakie? Różne. W zależności od potrzeb. Mogą to być na przykład dane związane z liczbą uruchomienia danej maszyny, czasem jej pracy, cyklami czy po prostu eksploatacją, zarówno w ujęciu całościowym, jak i poszczególnych jej części. Zatem mając na myśli przemysłowy internet rzeczy i elementy składowe, urządzenia brzegowe, będą jego podstawowym składnikiem.

IoT Connectivity

Kolejnym elementem rozwiązań Industrial IoT jest komunikacja. Bez niej cała koncepcja nie ma sensu. Polega ona na tym, że czujniki (urządzenia brzegowe), które zbierają dane, podłączone są do sieci bezprzewodowej lub przewodowej, za pośrednictwem której mogą przekazywać te dane np. do chmury, a także komunikować się z innymi urządzeniami. To dzięki komunikacji można też tymi urządzeniami sterować, o ile pozwala na to ich funkcjonalność.

IoT Gateway Devices

IoT Gateway Devices, czyli fizyczne urządzenia, bądź wirtualne platformy, które łączą urządzenia brzegowe, jak czujniki, moduły IoT czy inteligentne urządzenia z chmurą. W przypadku hal produkcyjnych częściej używa się określenia bramki czy bramy, z kolei w przypadku rozwiązań smart home, często słowo gateway tłumaczone jest jako centralka. Gateway w przypadku rozwiązań IIoT jest istotny także z jeszcze jednego punktu widzenia. Dobrze skonfigurowany będzie stanowił zaporę bezpieczeństwa. Jest to szczególnie istotne, kiedy coraz częściej słyszy się o atakach na urządzenia IoT. Gateway IoT może także umożliwiać zarządzanie danymi, pochodzącymi z czujników IoT.

IoT Cloud / IoT Cloud Platform

Chmura IoT w przypadku rozwiązań z zakresu przemysłowego internetu rzeczy odgrywa bardzo istotne znaczenie. Umożliwia ona kolekcjonowanie danych, ale także ich analizę, a nawet budowanie skalowalnych aplikacji. Zastosowanie chmury obecnie jest bardzo szerokie, poza powyższym pozwala także na bardzo szybkie wdrażanie projektów PoC (Proof of Concept). Wreszcie chmura to także minimalizacja kosztów w stosunku do posiadania fizycznej infrastruktury, gdzie opłaty bardzo często uzależnione są jedynie od rzeczywistego wykorzystania w danym okresie. Narzędzia dostępne w chmurze, takie jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja pozwalają wreszcie na budowanie modeli predykcyjnych, które pozwalają optymalizować zarówno produkcję, jak i predykcję możliwych awarii parku maszynowego.

Aplikacje

Aplikacje są ostatni składnik, jeżeli chodzi o przemysłowy internet rzeczy i jego elementy składowe. Służą m.in. do wizualizacji danych na urządzeniach mobilnych, przedstawianiu raportów, informowaniu o różnego rodzaju alertach czy wreszcie umożliwiają definiowanie powiadomień czy nawet zarządzanie zespołem czujników czy inteligentnych urządzeń.

Przemysłowy internet rzeczy: elementy składowe

Powyższe pięć składników to najważniejsze elementy składające się na przemysłowy internet rzeczy. Oczywiście im bardziej rozbudowane rozwiązanie, tym można doszukiwać się kolejnych elementów. Jednak w niniejszym artykule chcieliśmy przybliżyć strukturę rozwiązania, by zastanawiając się nad wdrożeniem rozwiązań z zakresu IIoT, mieli Państwo świadomość tego, z czym to się wiąże. Z kolei, jeśli chodzi o architekturę, projektowanie czy wybór konkretnych rozwiązań, zapraszamy do kontaktu. Chętnie doradzimy, a także zadbamy o kompleksowe wdrożenie najbardziej optymalnej propozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.