Konsulting telekomunikacyjny

Doradztwo z zakresie regulacji telekomunikacyjnych dla firm wchodzących na rynek polski, jak i europejski. Opracowywanie raportów zorientowanych na ocenę potencjału rynkowego na tle bieżących i przyszłych trendów. Doradztwo w zakresie pozyskiwania niezbędnych licencji czy zezwoleń, zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach.

Konsulting telekomunikacyjny to bardzo wąska, a zarazem trudna specjalizacja. Trudna, bo na polskim rynku nie ma zbyt wiele podmiotów doskonale orientujących się w polskich i europejskich realiach rynku telekomunikacyjnego. A krajowy rynek telko jest mocno powiązany z rynkiem UE.

Pracujemy zarówno dla podmiotów działających zarówno na polskim rynku telekomunikacyjnym, jak i tych, które widzą swoje interesy na terenie Unii Europejskiej.

Specjalizujemy się w analizie polityk i rzecznictwie, tzn. jesteśmy w stanie dokonać analizy uwarunkowań formalnych i regulacyjnych związanych z wdrażaniem nowych produktów i usług, w tym stały monitoring zachodzących zmian mogących wpływać na strategię produktową lub inwestycyjną. Identyfikujemy głównych decydentów i rekomendujemy działania na nich ukierunkowane.

Przeprowadzamy kampanie rzecznicze (Advocacy campaigns) – przygotowujemy założenia strategiczne do kampanii mającej na celu przedstawienie punktu widzenia firmy decydentom (regulatorzy, pracodawcy, izby branżowe, stowarzyszenia, organizacje międzynarodowe, NGOs) i zbudowanie z nimi trwałych relacji. Mapujemy interesariuszy i planujemy dedykowane działania do każdej z grup. W ramach kampanii rzeczniczych opracowujemy materiały promocyjno-informacyjne (prezentacje, materiały multimedialne, treści wystąpień na wydarzeniach), mapy istotnych wydarzeń w Europie i na świecie. Przygotowujemy plan tego typu kampanii i nadzorujemy jej realizacje.