Tech-ekspansja na rynki europejskie

Pomagamy polskim firmom w zakresie wejścia z ich rozwiązaniami na rynki europejskie. Oceniamy możliwości, szacujemy rynek, wyszukujemy partnerów handlowych, zapewniamy wsparcie prawne.

 Coraz więcej polskich firm oferuje swoje rozwiązania technologiczne z myślą o skalowaniu ich na rynek europejski. Pomagamy na terenie Europy znaleźć odpowiednich partnerów handlowych, dostosowujemy procedury do panujących regulacji prawnych, jak również zapewniamy niezbędny networking, pozwalający z sukcesem zaistnieć na innych rynkach.

W dzisiejszych czasach sam produkt, nawet bardzo dobry, to za mało. Podobnie, jak na rynku polskim, tak i na zagranicznych, niezbędna jest ich doskonała znajomość, analiza konkurencji czy możliwości biznesowych. Dzięki naszej sieci kontaktów, jak również współpracownikom w całej Europie, jesteśmy w stanie skutecznie zaplanować i pomóc w technologicznej ekspansji na wybrane rynki.

Bardzo często o sukcesie na danym rynku decydują nie tylko same właściwości oferowanego rozwiązania czy produktu, lecz fakt, jaki partner handlowy pomaga je wprowadzić i skomercjalizować oraz, co nawet ważniejsze, na jakich warunkach. Do tego przykładamy największą wagę, gdyż doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że niekorzystne umowy biznesowe, mimo dużego wolumenu sprzedaży, nie zapewniły odpowiednich zysków dostawcom nawet bardzo ciekawych rozwiązań.