Tomasz Stępiński-Ustasiak ekspertem Platforma Przemysłu Przyszłości

Tomasz Stępiński-Ustasiak, Dyrektor Operacyjny w Gawinet, dołączył do grona ekspertów Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Jego specjalizacja to Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała głównie po to, by wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez wspieranie ich w procesie transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu 4.0. Jednym z elementów przemysłu 4.0 z jest Przemysłowy Internet Rzeczy, w którym Gawinet ma duże kompetencje.

Dlatego cieszy fakt, że członek kadry zarządzającej Gawinet, będzie swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał realizację celów Platformy Przemysłu Przyszłości. W ramach współpracy będzie realizowany szereg działań, do których zalicza się m.in. szerzenie wiedzy m.in. na temat Przemysłowego Internetu Rzeczy poprzez wystąpienia publiczne, prezentacje, szkolenia, webinary, ale także merytoryczne opracowania.

O realizacji poszczególnych działań i projektów, będziemy informować na bieżąco.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.